Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Persoonsvorm

Er zijn drie manieren om de persoonsvorm te vinden.

1. Als je de zin vragend maakt, is de persoonsvorm het werkwoord dat op de eerste plaats komt.

  • Pieter eet een appel.
  • Eet Pieter een appel?

2. Als je de zin in een andere tijd zet, verandert de persoonsvorm.

  • Pieter eet een appel.
  • Pieter at een appel.

3. Als het onderwerp in het meervoud staat, staat de persoonsvorm dat ook.

  • Pieter eet een appel.
  • Marieke en Pieter eten een appel.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Onderwerp
Foutieve samentrekking

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag