Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Ontleden inleiding

Waarom is het handig om een zin te ontleden? Als je weet hoe je een zin opbouwt, dan is het voor je lezer makkelijker om te begrijpen wat je wilt zeggen. Als je zin goed geformuleerd is, weet de lezer wat je bedoelt. Daarnaast kan het ontleden van een zin je helpen om de juiste spelling van een werkwoord te bepalen. Het is dan bijvoorbeeld belangrijk om te weten:

  • of een zin in het enkelvoud of meervoud staat;
  • of een zin in de tegenwoordige, verleden of voltooide tijd staat;
  • wat de persoonsvorm van een zin is en welk onderwerp daarbij hoort;
  • of de persoonsvorm een hulpwerkwoord of een zelfstandig werkwoord is.

Als je langere zinnen schrijft of als je een vreemde taal leert, is het ook handig om te weten hoe je het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling kunt bepalen. Daarnaast is het handig om te weten wat het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin is.


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Persoonsvorm
Foutieve samentrekking

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag