Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Meewerkend voorwerp

Nadat je het lijdend voorwerp gezocht hebt, kun je kijken of er een meewerkend voorwerp in de zin staat. Een paar kenmerken van het meewerkend voorwerp zijn:

Je kunt meestal aan of voor voor het meewerkend voorwerp zetten. Als er al aan of voor staat, kun je dit meestal weglaten.

  • Ik gaf hem een cadeau.
  • Ik gaf aan hem een cadeau.
  • Die film duurt mij niet lang genoeg.
  • Die film duurt voor mij niet lang genoeg.

Als een zinsdeel met voor begint en je kunt dit vervangen door ten behoeve van, is het ook een meewerkend voorwerp.

  • Voor hem heb ik mijn vakantie uitgesteld.
  • Ten behoeve van hem heb ik mijn vakantie uitgesteld.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Hun en hen
Onderwerp

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag