Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Lijdend voorwerp

Wanneer je de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde gevonden hebt, kun je kijken of er een lijdend voorwerp in de zin staat. Het lijdend voorwerp vind je alleen in zinnen met een werkwoordelijk gezegde.

Je vindt het lijdend voorwerp door wie of wat voor de persoonsvorm, het onderwerp en de rest van het werkwoordelijk gezegde te zetten.


  • Ze koopt vanmiddag een bos bloemen.

Wat koopt ze? Antwoord: een bos bloemen


  • De docent heeft een hoog cijfer gegeven.

Wat heeft de docent gegeven? Antwoord: een hoog cijfer


  • Ik bel mijn moeder op.

Wie bel ik op? Antwoord: mijn moeder

Het lijdend voorwerp begint nooit met een voorzetsel.


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Werkwoordelijk gezegde
Woordvolgorde

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag