Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Hoofdzin en bijzin

Hieronder vind je uitleg over hoofdzin en bijzin.

Als er in een zin maar één persoonsvorm staat, noemen we dit een enkelvoudige zin.

  • Ik heb vorige maand die offerte aangevraagd.

Je kunt deze zin uitbreiden met een andere zin:

  • Ik heb vorige maand die offerte aangevraagd, zoals je je misschien nog herinnert.

In dit geval zie je twee zinnen. Iedere zin heeft een persoonsvorm

  • Ik heb vorige maand die offerte aangevraagd, zoals je je misschien nog herinnert.

De eerste zin is echter belangrijker dan de tweede zin. De eerste zin, de hoofdzin, kun je niet weglaten. Het is een zelfstandige zin.

De tweede zin, de bijzin, kun je wel weglaten.


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Voegwoord
Woordvolgorde 2

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag