Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

De punt

De punt gebruiken we:

 • om het einde van een zin aan te geven
 • na afkortingen

Kort je een woord af, dan komt de punt achter de afkorting.

 • jongstleden wordt jl.
 • enzovoort wordt enz.
 • namelijk wordt nl.

Verwijst de afkorting naar meer dan 1 woord (= woordgroepen), dan komt er achter elke letter van de afkorting een punt.

 • onder andere wordt o.a.
 • met andere woorden wordt m.a.w.
 • ter gelegenheid van wordt t.g.v.

Uitzondering: aanstaande wordt a.s. en alstublieft wordt a.u.b.

Let op: Als de afkorting het laatste woord van de zin is, krijg je toch maar 1 punt.

 • Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl.

In zogenaamde letterwoorden worden er meestal geen punten gebruikt. Letterwoorden zijn veel gebruikte afkortingen, waarvan we bijna niet meer weten waar de afkorting voor staat.

 • KLM, VARA, ANWB, NS, VPRO, HEMA

In grote getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven.

 • 10.000
 • 2.446.808

Tussen uren en minuten plaats je een punt.

 • 13.15 uur

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Woordvolgorde
Het vraagteken

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag