Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

De punt

De punt gebruiken we:

 • om het einde van een zin aan te geven
 • na afkortingen

Kort je een woord af, dan komt de punt achter de afkorting.

 • jongstleden wordt jl.
 • enzovoort wordt enz.
 • namelijk wordt nl.

Verwijst de afkorting naar meer dan 1 woord (= woordgroepen), dan komt er achter elke letter van de afkorting een punt.

 • onder andere wordt o.a.
 • met andere woorden wordt m.a.w.
 • ter gelegenheid van wordt t.g.v.

Uitzondering: aanstaande wordt a.s. en alstublieft wordt a.u.b.

Let op: Als de afkorting het laatste woord van de zin is, krijg je toch maar 1 punt.

 • Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl.

In zogenaamde letterwoorden worden er meestal geen punten gebruikt. Letterwoorden zijn veel gebruikte afkortingen, waarvan we bijna niet meer weten waar de afkorting voor staat.

 • KLM, VARA, ANWB, NS, VPRO, HEMA

In grote getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven.

 • 10.000
 • 2.446.808

Tussen uren en minuten plaats je een punt.

 • 13.15 uur

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten