Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

De komma

In het algemeen kun je zeggen dat een komma gebruikt wordt om een korte pauze aan te geven.

Als een hoofdzin wordt onderbroken door een andere hoofdzin, dan horen we duidelijk twee pauzes.

 • Marjo heeft, zo beweerde zij beledigd, gisteren proberen op te bellen.

Het plaatsen van komma's is noodzakelijk in de volgende gevallen:

De opsomming

 • Ik vind mijn buurman lui, irritant, achterdochtig en dom.

De bijstelling

 • We zagen Pieter, de meest geliefde schoonzoon van mijn moeder, in de auto stappen.

Aangesproken persoon

 • We willen tijdens de vergadering een rookpauze inlassen, meneer de voorzitter.

Tussen twee werkwoorden die in verschillende zinnen staan.

 • Toen Jan de tafel optilde, begon de kleine jongen te huilen.

Tussen twee of meer bijvoeglijke naamwoorden of bijvoeglijke bepalingen

 • Mijn tante arriveerde op een kille, natte en stormachtige dag.

Na een beperkende bijvoeglijke bijzin (= een bijzin die niet weggelaten kan worden).

 • De meisjes die zaten te kletsen, werden de klas uitgestuurd.

Voor en na een uitbreidende bijvoeglijke bijzin (= een bijzin die wel weggelaten kan worden).

 • Napoleon, die de veldtocht naar Rusland overleefde, stierf op Sint Helena.

Voor voegwoorden als want, omdat, maar, namelijk, aangezien en doch (bij langere zinnen).

 • Ik kan u helaas nog geen antwoord geven op uw vraag, want ik heb zelf nog geen antwoord gekregen.

Na de aanhef boven een brief

 • Geachte mevrouw De Wit,

Na de afsluiter onder een brief

 • Hoogachtend,

Tussen de plaatsnaam en de datum boven een brief

 • Dordrecht, 3 april 2016

Voor of na een tussenwerpsel

 • Hé, wil je daar niet aankomen!
 • Ze is haar belofte niet nagekomen, helaas.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten