Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Infinitive

El infinitivo (el verbo completo) es el verbo como se encuentra en el diccionario; sin conjugarse.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

El infinitivo también puede usarse como sustantivo. Entonces se le puede imaginarse el artículo het delante.

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag