Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Infinitive

El infinitivo (el verbo completo) es el verbo como se encuentra en el diccionario; sin conjugarse.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

El infinitivo también puede usarse como sustantivo. Entonces se le puede imaginarse el artículo het delante.

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Vraag van de Week | Week 47

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag