Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Pretérito perfecto

El pretérito perfecto se hace con el participio y el auxiliar hebben o zijn. El auxiliar es la forma personal.

Use la regla del 't kofschip para saber cuál es la última letra del participio.

Otra manera para determinar la última letra del participio es conjugar el verbo en pretérito.

ik heb gewerktwerkte
ik heb gelegdlegde

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag