Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Pretérito perfecto

El pretérito perfecto se hace con el participio y el auxiliar hebben o zijn. El auxiliar es la forma personal.

Use la regla del 't kofschip para saber cuál es la última letra del participio.

Otra manera para determinar la última letra del participio es conjugar el verbo en pretérito.

ik heb gewerktwerkte
ik heb gelegdlegde

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag