Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v y s/z

La raíz del verbo jamás se termina en una v o una z (en relación con la prononciación). Una v se convierte en f y la z se convierte en una s. Un verbo del cual la raíz termina en esta f(v) o s(z), en pretérito no termina en te(n) sino en de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

El participio del cual la raíz termina en esta f(v) o s(z), no termina en t sino en d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Vraag van de Week | Week 47

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag