Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v y s/z

La raíz del verbo jamás se termina en una v o una z (en relación con la prononciación). Una v se convierte en f y la z se convierte en una s. Un verbo del cual la raíz termina en esta f(v) o s(z), en pretérito no termina en te(n) sino en de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

El participio del cual la raíz termina en esta f(v) o s(z), no termina en t sino en d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag