Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Vocal y consonante

En los ejemples siguientes se pronuncia la vocal con un sonido largo.

straatstraten
baardbaarden

En los siguientes casos la vocal es corta.

helfthelften
natnatte
rondronde

Una vocal desaparece para que el sonido siga largo.

maanmanen
droogdroge

La consonante se repite para que el sonido siga corto.

manmannen
visvissen

No se escribe una v al final de una palabra sino una f.

gevengeef

No se escribe una z al final de una palabra sino u una s.

bazenbaas

Vraag van de Week | Week 47

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag