Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

5 steps

When spelling Dutch verbs the following 5 steps may help you:

1 How many sentences are there in the sentence?

2 Which tense is the sentence with the verb you need to spell?

3 What is the infinitive of this verb?

4 What is the stem of this verb?

5 What is the final form?

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag