Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Infinitive

The infinitive is the verb as you find in the dictionary, nothing happened to it.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

You can also use an infinitive as a noun. If it is combined with an article it is the article het.

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten