Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v en s/z

A Dutch word never ends in v or z. A v changes to f and z changes to s. A stem which ends in a changed f or s ends in the past tense in de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

A perfect participle which stem ends in a changed f or s ends in d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Vraag van de Week | Week 16

Door al die spellingwijzigingen raak ik nog steeds in de war. Eigenlijk spel ik op gevoel. Meestal klopt dit wel, toch? Gok jij ook weleens?

Naar de Taalvraag