Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v en s/z

A Dutch word never ends in v or z. A v changes to f and z changes to s. A stem which ends in a changed f or s ends in the past tense in de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

A perfect participle which stem ends in a changed f or s ends in d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Vraag van de Week | Week 47

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag