Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Finite verb

There are three ways to find the finite verb.

1. If you make a question the finite verb is the word that comes first.

  • Pieter eet een appel.
  • Eet Pieter een appel?

2. If you change the tense the finite verb changes as well.

  • Pieter eet een appel.
  • Pieter at een appel.

3. If the subject is plural the finite verb is plural as well.

  • Pieter eet een appel.
  • Marieke en Pieter eten een appel.

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag