Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Adjective

An adjective gives extra information about a noun.

  • het dure horloge (het horloge is duur)
  • de lange straat (de straat is lang)

You may combine adjectives.

  • de lange, lege straat

An adjective usually precedes a noun but it may also follow it.

  • De straat is lang.

If an adjective precedes a noun it ends in -e.

  • het zwarte paard
  • de warme kruik

It doesn't end in -e if the noun is combined with the article een and the noun itself is a 'het-noun'.

  • het paard - een zwart paard
  • het huis - een klein huis

If the adjective follows the noun it doesn't end in -e.

  • De man is rijk.
  • De kruik is warm.

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag