Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Plural

In Dutch you make a plural by adding en, s of 's to the noun.

  • de hand, de handen

Nouns of more than one syllable ending in -e, -el, -en, -er, -em, -ie receive s in plural.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Nouns ending in -i, -a, -o, -u, -y receive 's in plural.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 47

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag