Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Plural

In Dutch you make a plural by adding en, s of 's to the noun.

  • de hand, de handen

Nouns of more than one syllable ending in -e, -el, -en, -er, -em, -ie receive s in plural.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Nouns ending in -i, -a, -o, -u, -y receive 's in plural.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag