Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Vowel and Consonant

In the following examples the vowel is a long sound.

straatstraten
baardbaarden

Here the vowel is a short sound.

helfthelften
natnatte
rondronde

One vowel disappears because the sound must remain long.

maanmanen
droogdroge

The consonat doubles because the sound must remain short.

manmannen
visvissen

A Dutch word cannot end in v, instead you write an f.

gevengeef

A Dutch word cannot end in z, instead you write an s.

bazenbaas

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag