Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Vokal und Konsonant

In den folgenden Beispielen sprechen Sie den Vokal aus mit einem langen Klang.

straatstraten
baardbaarden

Der Vokal ist hier ein kurzer Klang.

helfthelften
natnatte
rondronde

Ein Vokal verschwindet, weil der Klang lang bleiben soll.

maanmanen
droogdroge

Der Konsonant verdoppelt, weil der Klang kurz bleiben soll.

manmannen
visvissen

Man schreibt am Ende eines Wortes niemals ein v sondern ein f.

gevengeef

Man schreibt am Ende eines Wortes niemals ein z sondern ein s.

bazenbaas

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag