Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Zakelijk Schrijven

€ 475,-per deelnemer

Online

Inschrijven

Deze online cursus is bedoeld voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in het goed formuleren van zinnen en het schrijven van effectieve, leesvriendelijke teksten. De cursus wordt individueel gevolgd, met intensieve begeleiding van een taalcoach. Door coaching "on the job" kan de deelnemer de onderwerpen die hij in de cursus oefent meteen toepassen in de eigen schrijfpraktijk.

Algemene omschrijving

Zakelijk Schrijven bestaat uit open en gesloten schrijfopdrachten en online oefeningen. Als dat nodig is, voegen we modules werkwoordspelling, interpunctie en stijl toe. De deelnemer levert ook zelf een aantal teksten aan uit de eigen praktijk. Hij krijgt iedere twee weken persoonlijke feedback, uitleg en tips van een taalcoach. Ook beantwoordt de taalcoach vragen over de opdrachten en taalvragen waar de deelnemer tegenaan loopt tijdens het schrijven.

De cursus is opgebouwd in drie niveaus

  • Actief formuleren, met veel aandacht voor zinsopbouw en de rol van interpunctie. Kort en krachtig formuleren, zodat de lezer niet 'verdrinkt' in een brij van (non)informatie.
  • De indeling van een alinea en de plaats van de kernzin. Het juiste gebruik van verwijs- en voegwoorden.
  • Opbouw van een tekst, gekoppeld aan het tekstdoel. Oefening in het schrijven van verschillende teksten: informatieve en beschrijvende teksten, e-mails, instructies, wervende teksten, rapportages of klachtafhandelingen.

Taalcoach

Iedere deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze monitort de deelnemer gedurende de training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft uitleg en tips. De coach van Braint is een bevoegd docent Nederlands.

Coachingspagina

De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina zijn de planning en instructies terug te vinden, staat een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

Bewijs van deelname

Na afsluiting van de cursus de deelnemer een bewijs van deelname.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

Leerdoel

De deelnemer leert effectieve en leesvriendelijke teksten te schrijven.

Aanvangsniveau

vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

Cursusvorm: online - met taalcoach

De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach.

Duur van de cursus

De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

Kosten

De cursusprijs is € 475,- all-in voor drie maanden.

Inschrijven

Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.