Taal op niveau met e-coaching menu
Zakelijk Schrijven Incompany

op aanvraag

Mix van online en klassikaal

Met deze training leert de deelnemer in slechts twee workshops heldere en goed opgebouwde teksten te maken, die prettig lezen. Hij leert daarnaast bekende valkuilen bij het schrijven te herkennen en te voorkomen. In een persoonlijke online leeromgeving kan hij vervolgens de nieuwe schrijfstijl oefenen, de spelling & grammatica verbeteren en vragen stellen aan de trainer, die hem bovendien actief online coacht. Aan het eind van de training schrijft de deelnemer beter en met meer plezier zakelijke teksten.

De training

Deze training is een combinatie van workshops en een online oefenomgeving. De workshops stemmen we af op de wensen van de opdrachtgever, die materiaal uit de eigen praktijk kan aanleveren voor de opdrachten. Het oefenprogramma in de online omgeving wordt afgestemd op de individuele deelnemer, aan de hand van eigen werk dat hij vooraf uploadt.

Signaleert de trainer online of in de workshops knelpunten bij de deelnemers, dan besteedt hij daar extra aandacht aan en zorgt hij voor meer of gerichter oefenmateriaal. Op deze manier versterken de workshops en het individuele traject elkaar en ontstaat een training op maat.

Workshops - de basis

In twee workshops van een dagdeel (3 uur) gaan de deelnemers onder meer aan de slag met:

 • doel en doelgroep
 • woordkeus en toon
 • objectief taalgebruik
 • actief formuleren van zinnen
 • eenvoudig formuleren van zinnen
 • gebruik van interpunctie
 • opbouw van een alinea
 • samenhang tussen alinea's
Tijdens de workshops verwijst de trainer naar het online materiaal waarmee de deelnemer verder kan oefenen of hiaten in zijn kennis kan aanvullen.

Online leeromgeving - de ondersteuning

Iedere deelnemer krijgt drie maanden lang toegang tot zijn eigen online leeromgeving. In de online leeromgeving vindt hij:

 • oefenmateriaal, afgestemd op de workshops
 • uploadmogelijkheid voor eigen werk
 • contactmogelijkheid met de trainer
 • een start- en eindmeting
 • de theorie om na te lezen

Contact met trainer/taalcoach

De trainer begeleidt de deelnemer niet alleen tijdens de workshops. Via de online leeromgeving speelt hij een actieve rol in het coachen van de deelnemer. Bovendien kan de deelnemer tussendoor contact zoeken en vragen stellen over de stof en over taalzaken waar hij in het werk tegenaan loopt.

Cursusvorm: blended

Deze training is een combinatie van twee workshops Zakelijk Schrijven en een online leeromgeving. De trainer is een bevoegd docent Nederlands. In verband met de persoonlijke begeleiding zijn er maximaal 8 deelnemers per workshop.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

Aanvangsniveau

mbo/hbo

Studiebelasting

De workshops duren een dagdeel (3 uur). Voor online oefenen adviseren wij een inzet van 1 uur per week. De deelnemer oefent op de plaats en tijd die hem het beste uitkomen.

Duur van de training

De training duurt 2 maanden. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld. Eventueel volgt er een derde (terugkom-)workshop. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

De leeromgeving staat drie maanden open, zodat er tijd is van tevoren eigen werk te uploaden en na afloop de eindmeting te maken.

Kosten

Prijs op aanvraag. Heeft u interesse in deze training? Neem dan contact met ons op.

Deze training is ook als online cursus beschikbaar. Voor meer informatie Zakelijk Schrijven

Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.