image description

Zakelijk Schrijven Incompany

Mix van online en klassikaal

 • Zakelijk Schrijven Incompany

  Mix van online en klassikaal
  € 2850,-max. 8 deelnemers
  Zakelijk Schrijven Incompany is bedoeld voor medewerkers die de regels van spelling, interpunctie en stijl goed snappen en die zich verder willen ontwikkelen in het goed formuleren van zinnen en het schrijven van effectieve, leesvriendelijke teksten. Kort en bondig schrijven bespaart tijd, van de schrijver en van de lezer. Deze cursus helpt de deelnemer deze stap te maken.

  Algemene omschrijving
  De cursus is deels online en individueel te volgen, met intensieve begeleiding van een taalcoach. Het online deel wordt aangevuld met enkele workshops onder leiding van de taalcoach. De deelnemers leveren zelf een aantal teksten aan, zodat de onderwerpen en oefeningen van de cursus meteen kunnen worden toegepast in de praktijk.

  Braint beoordeelt het taalniveau van deelnemers door middel van:
  •  een online 0-meting
  •  drie recent geschreven e-mails of andere teksten

  Op basis van het gemeten taalniveau stelt Braint per deelnemer een individueel traject samen:
  •  een e-learning cursus van twee maanden in een beveiligde online leeromgeving
  •  online coaching door een eigen taalcoach, gericht op de schrijfpraktijk
  •  twee incompany workshops van elk een dagdeel
  •  een online eindtoets om de progressie te meten

  E-learning
  De e-learning cursus bestaat uit online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. Deze opdrachten zijn afgestemd op de onderwerpen van de workshops. De onderwerpen zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework. Het doel van het e-learning traject is om individuele achterstanden weg te werken, zodat iedereen een gelijk startniveau heeft voor de workshops. De tijdsbesteding voor de e-learning cursus is 1,5 uur per week.

  Online taalcoaching
  Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze monitort de deelnemer gedurende de hele training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de training behandeld zijn. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Communicatie tussen deelnemer en taalcoach
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt tijdens de training via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Workshops
  De deelnemers gaan in de workshops aan de slag met de volgende onderwerpen:
    In workshop 1 leren de deelnemers kritisch te kijken naar teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. De deelnemers gaan aan de slag met het actief formuleren van zinnen. Daarbij is veel aandacht voor zinsopbouw, de rol van interpunctie en kort en krachtig formuleren.
    In workshop 2 kijken we naar de opbouw van een tekst: opbouw van een alinea en samenhang tussen alinea's. Ook komen het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde.

  De opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan op de schrijfpraktijk van de deelnemers. Het is mogelijk dat de opdrachtgever teksten aanlevert op basis waarvan Braint de opdrachten maakt.

  Doelgroep
  Deze cursus is bedoeld voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  Het op niveau brengen van de kwaliteit en effectiviteit van geschreven teksten.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau van de training wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: blended
  Deze training is een mix van online training en klassikale workshops. De onderwerpen van deze cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 2 maanden. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Kosten
  maximaal 8 deelnemers€ 2850,-

  Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

  De prijs is inclusief lesmateriaal, ontwikkelkosten en reistijd. Er zijn geen bijkomende kosten. Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.