image description

Klantgericht Schrijven Blended

Mix van online en klassikaal

 • Klantgericht Schrijven Blended

  online
  in overleg
  Met deze training verhoogt de medewerker de kwaliteit en effectiviteit van e-mails en andere geschreven stukken. Er is vooral aandacht voor het correct gebruik van het Nederlands, structureren van informatie, kernachtig formuleren en helder taalgebruik. Deze training is een combinatie van workshops en een e-learning cursus spelling, grammatica en formuleren. Braint stelt per deelnemer een individueel traject samen, op basis van het taalniveau.

  Algemene omschrijving
  Braint beoordeelt het taalniveau van deelnemers door middel van:
  •  een online 0-meting
  •  drie recent geschreven e-mails of andere teksten

  Op basis van het gemeten taalniveau stelt Braint per deelnemer een individueel traject samen:
  •  een e-learning cursus van twee maanden in een beveiligde online leeromgeving
  •  online coaching door een eigen taalcoach, gericht op de schrijfpraktijk
  •  een, twee of drie workshops van elk een dagdeel
  •  een online eindtoets om de progressie te meten

  E-learning
  De e-learning cursus bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. Deze opdrachten zijn afgestemd op de onderwerpen van de workshops. Het traject is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan daar extra op trainen. Het doel van het e-learning traject is om individuele achterstanden weg te werken, zodat iedereen een gelijk startniveau heeft voor de workshops.

  Taalcoach
  Iedere deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze monitort de deelnemer gedurende de training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft uitleg en tips. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Workshops
  De deelnemers gaan in de workshops aan de slag met de volgende onderwerpen:
  1. In workshop 1 leren de deelnemers kritisch te kijken naar teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Met name fouten in de spelling van werkwoorden komen aan de orde.
  2. In workshop 2 gaan de deelnemers aan de slag met het actief formuleren van zinnen. Daarbij is veel aandacht voor zinsopbouw, de rol van interpunctie en kort en krachtig formuleren.
  3. In workshop 3 kijken we naar de opbouw van een tekst: opbouw van een alinea en samenhang tussen alinea's. Ook komen het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde.

  De opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan op de schrijfpraktijk van de deelnemers en zijn erop gericht hen te leren een vraag effectief te beantwoorden (schriftelijk ) in een taal die aansluit bij de doelgroep.

  Doelgroep
  Deze cursus is bedoeld voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  Het op niveau brengen van de kwaliteit en effectiviteit van geschreven teksten.

  Onderwerpen
  Spelling (nieuwste spelling) van zelfstandig en bijvoeglijk naamwoorden, spelling van werkwoorden, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau van de training wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: blended
  Deze training is een mix van online training en klassikale workshops. De onderwerpen van deze cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 2 maanden. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Kosten
  e-learning traject en online coaching gedurende 2 maanden€ 156,- per deelnemer
  3 workshops van 1 dagdeel (3 uur) voor 6 tot 12 deelnemers€ 850,- per workshop

  Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.