Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Zakelijk Engels

€ 475,-per deelnemer

Online

Inschrijven

In de online cursus Zakelijk Engels leert de deelnemer kritisch te kijken naar zijn eigen Engelse teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Hij gaat aan de slag met het actief formuleren van zinnen, met veel aandacht voor zinsopbouw en de rol van interpunctie; formeel, informeel en standaard taalgebruik; openings- en slotzinnen; het maken van een goede alinea en het combineren van alinea's in een heldere tekst.

De cursus

De opdrachten sluiten aan op de schrijfpraktijk van de deelnemer. Indien nodig, spijkert hij spelling en grammatica van het Engels bij: tenses, verbs, word order, passive, relative clauses en meer. De instructies en uitleg zijn in het Nederlands en in het Engels, aangepast aan de Nederlandse gebruiker.

Taalcoach

Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de training behandeld zijn. De coach van Braint is een bevoegd docent Engels.

Coachingspagina

De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina zijn de planning en instructies terug te vinden, staat een overzicht van de theorie en is er gelegenheid online te communiceren met de coach.

Bewijs van deelname

Na afsluiting van de cursus de deelnemer een bewijs van deelname.

Cursusvorm: online - met taalcoach

De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. De taalcoach is een bevoegd docent Engels.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die teksten, zoals e-mails, brieven en rapportages in het Engels schrijven.

Aanvangsniveau

mbo/hbo

Duur van de cursus

De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

Kosten

De cursusprijs is € 475,- all-in voor drie maanden.

Inschrijven

Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.