image description

Zakelijk Engels

Zakelijk Engels afgestemd op je eigen schrijfpraktijk

 • Zakelijk Engels

  Online
  € 475,- per deelnemer
  Door de toenemende internationalisering communiceren steeds meer bedrijven in het Engels. Ook de medewerkers moeten dus vaker brieven of e-mails in het Engels schrijven. Hoewel het Nederlandse 'steenkolen Engels' vrijwel overal ter wereld wordt begrepen, komt het professioneler over als de medewerker foutloos correspondeert. Maar hoe zat het ook alweer met die werkwoordsvormen en grammaticaregels?

  Algemene omschrijving
  In de cursus leer je kritisch te kijken naar je eigen Engelse teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Je gaat aan de slag met het actief formuleren van zinnen waarbij je aandacht besteedt aan zinsopbouw en de rol van interpunctie. Je wordt je ervan bewust dat een zin kort en krachtig moet zijn. Verder kijk je naar de inhoud van een tekst: hoe rapporteer ik aan iemand die de situatie niet kent of ziet. Ook komen hierbij het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde. De opdrachten sluiten aan op je schrijfpraktijk.

  Indien nodig, spijker je je spelling en grammatica van het Engels bij: tijden, werkwoordvormen, woordkeuze, woordvolgorde, voorzetsels, uitdrukkingen, bekende valkuilen en meer. De instructies en uitleg zijn in het Nederlands en in het Engels, aangepast aan de Nederlandse gebruiker. Het traject is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier zie je snel je zwakke punten en kan je daar extra op trainen.

  Taalcoach
  Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kun je taalvragen die tijdens het schrijven in je werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de training behandeld zijn. De coach van Braint is een bevoegde docent Engels.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor medewerkers die teksten, zoals e-mails, brieven en rapportages in het Engels schrijven.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. Als afsluiting wordt een eindtoets gemaakt, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de 0-meting. Op deze manier is duidelijk welke progressie er is geboekt. De taalcoach is een bevoegde docent Engels.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 475 all-in voor drie maanden.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.