image description

Taalreparatie Plus

Spelling en grammatica online met intensieve coaching

 • Taalreparatie Plus

  € 375,- per deelnemer
  Taalreparatie Plus met intensieve coaching is een e-learning cursus waarbij de deelnemer de taalregels van de Nederlandse spelling en grammatica opfrist en traint. Het doel is om een tekst zonder fouten te schrijven en samen met de online coach gaat de deelnemer aan de slag om dit te bereiken. De deelnemer gaat onder meer aan de slag met spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.

  Algemene omschrijving
  Voordat de deelnemer met de cursus begint, doet hij een online test (0-meting). Deze test bestaat uit 45 vragen en het maken duurt ongeveer 25 minuten. Het resultaat kan direct worden geprint en is online op te vragen. De taalcoach van Braint geeft feedback op het resultaat.

  E-learning
  De cursus zelf bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. De cursus is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan hij daar extra op trainen. De onderdelen van de cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Taalcoach
  De deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze volgt de voortgang van de deelnemer en heeft inzicht in de resultaten. Naar aanleiding hiervan geeft de coach gerichte feedback en uitleg. Hiaten in de kennis komen zo altijd aan het licht. Hiermee gaat de deelnemer met hulp van de coach grondig aan de slag. De taalcoach geeft bovendien elke twee weken online feedback op de gemaakte oefeningen met voorbeelden uit de werkpraktijk. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach. De deelnemer kan ook taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. De taalcoach geeft tips en koppelt deze aan de taalregels die in de cursus behandeld zijn.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  De deelnemer leert de regels van de Nederlandse spelling, grammatica en stijl begrijpen en toepassen in de praktijk.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. De taalcoach geeft de deelnemer steeds halverwege de maand aan of hij op schema ligt, is beschikbaar voor het online beantwoorden van vragen en geeft elke twee weken online feedback met uitleg en tips. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 375,- all-in voor drie maanden.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.