image description

Taalreparatie

Spelling en grammatica online

 • Taalreparatie

  Online
  € 234,- per deelnemer
  Een foutloze tekst in correct Nederlands is niet voor iedereen even gemakkelijk te produceren. En toch is het voor veel werknemers heel belangrijk in het werk. Deze online cursus is gemaakt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk. Onder begeleiding van een taalcoach worden de taalregels van de Nederlandse spelling en grammatica opgefrist en getraind. De deelnemer gaat onder meer aan de slag met spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.

  Algemene omschrijving
  Voordat de deelnemer met de cursus begint, doet hij een online test (0-meting). Deze test bestaat uit 45 vragen en het maken duurt ongeveer 25 minuten. Het resultaat kan direct worden geprint en is online op te vragen. De taalcoach van Braint geeft feedback op het resultaat.

  E-learning
  De cursus zelf bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. De cursus is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan hij daar extra op trainen. De onderdelen van de cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Taalcoach
  De deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze stuurt iedere maand instructies en een planning, houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Halverwege elke maand mailt de taalcoach de deelnemer een persoonlijk voortgangsalert op basis van de planning. De coach van Braint is een bevoegd docent Nederlands.

  Coachingspagina

   De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina zijn de planning en instructies terug te vinden, staat een overzicht van de theorie en is er gelegenheid
  om online te communiceren met de coach.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Na de training kan de leeromgeving tegen een kleine vergoeding voor een jaar open blijven staan, voor extra oefening en het raadplegen van de theorie.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  De deelnemer leert de regels van de Nederlandse spelling, grammatica en stijl begrijpen en toepassen in de praktijk.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 234,- all-in voor drie maanden.
  Het is mogelijk om bij een goed resultaat van de 0-meting delen van de cursus over te slaan. De cursusprijs wordt dan lager (€ 78 voor een maand of € 156 voor twee maanden).

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.