Taal op niveau door e-learning en coaching menu
English Spelling & Grammar

€ 375,-per deelnemer

Online

Inschrijven

English Spelling & Grammar is een online cursus waarbij de deelnemer de taalregels van de Engelse spelling en grammatica goed leert toepassen. Het doel is om een tekst zonder fouten te schrijven en samen met de online coach gaat de deelnemer aan de slag om dit te bereiken. De deelnemer gaat onder meer aan de slag met tenses, verbs, word order, prepositions, articles, nouns, bekende valkuilen en meer. De onderwerpen zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

De cursus

English Spelling & Grammar is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is steeds nodig voor het volgende niveau. Op deze manier signaleren wij snel de zwakke punten en kan de deelnemer daar extra op trainen. Voorafgaand aan de cursus maakt de deelnemer een online test spelling & grammar. Onderdelen die de deelnemer al beheerst kan hij overslaan. Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets, zodat de progressie direct duidelijk is.

Taalcoach

Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze houdt de voortgang in de gaten, geeft uitleg en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Als er hiaten aan licht komen gaat de deelnemer (met hulp van de coach) daarmee grondig aan de slag. De taalcoach geeft bovendien elke twee weken online feedback op de gemaakte oefeningen, met voorbeelden uit de werkpraktijk.

Coachingspagina

De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina zijn de planning en instructies terug te vinden, staat een overzicht van de theorie en is er gelegenheid online te communiceren met de coach.

Eindtoets en bewijs van deelname

Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Na de training kan de leeromgeving tegen een kleine vergoeding voor een jaar open blijven staan, voor extra oefening en het raadplegen van de theorie.

Cursusvorm: online - met taalcoach

De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. De taalcoach is een bevoegd docent Engels.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die teksten, zoals e-mails, brieven en rapportages in het Engels schrijven.

Aanvangsniveau

vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

Duur van de cursus

De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

Kosten

De cursusprijs is € 375,- all-in voor drie maanden.

Inschrijven

Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.