Taal op niveau door e-learning en coaching menu
English Spelling & Grammar Incompany

€ 2850,-8 deelnemers max.

Mix van online en klassikaal

Met deze training leert de deelnemer in slechts twee workshops alles over spelling en grammatica Engels en hij leert deze regels toe te passen in zakelijke teksten. Hij leert daarnaast bekende valkuilen bij het schrijven in het Engels te herkennen en te voorkomen. In een persoonlijke online leeromgeving kan de deelnemer oefenen met de stof uit de workshops en met de algemene spelling & grammaticaregels. Hij kan ook vragen stellen aan de trainer, die hem actief online coacht. Aan het eind van de training schrijft de deelnemer betere zakelijke teksten in het Engels.

De training

Deze training is een combinatie van workshops en een online oefenomgeving. De workshops stemmen we af op de wensen van de opdrachtgever, die materiaal uit de eigen praktijk kan aanleveren voor de opdrachten. Het oefenprogramma in de online omgeving wordt afgestemd op de individuele deelnemer, aan de hand van een 0-meting die inzicht geeft in het taalniveau.

Signaleert de trainer online of in de workshops knelpunten bij de deelnemers, dan besteedt hij daar extra aandacht aan en zorgt hij voor meer of gerichter oefenmateriaal. Op deze manier versterken de workshops en het individuele traject elkaar en ontstaat een training op maat.

Workshops - de basis

In twee workshops van een dagdeel (3 uur) gaan de deelnemers onder meer aan de slag met:

  • tijden en werkwoordvormen
  • woordkeuze en woordvolgorde
  • voorzetsels, uitdrukkingen
  • bekende valkuilen
Tijdens de workshops verwijst de trainer naar het online materiaal waarmee de deelnemer verder kan oefenen of hiaten in zijn kennis kan aanvullen.

Online leeromgeving - de ondersteuning

Iedere deelnemer krijgt drie maanden lang toegang tot zijn eigen online leeromgeving. In de online leeromgeving vindt hij:

  • 0-meting
  • oefenmateriaal, afgestemd op de workshops
  • uploadmogelijkheid voor eigen werk
  • contactmogelijkheid met de trainer
  • de theorie om na te lezen
  • eindmeting

Contact met trainer/taalcoach

De trainer begeleidt de deelnemer niet alleen tijdens de workshops. Via de online leeromgeving speelt hij een actieve rol in het coachen van de deelnemer. Bovendien kan de deelnemer tussendoor contact zoeken en vragen stellen over de stof en over taalzaken waar hij in het werk tegenaan loopt.

Cursusvorm: blended

Deze training is een combinatie van twee workshops Spelling & Grammatica Engels en een online leeromgeving. De trainer is een bevoegd docent Engels. In verband met de persoonlijke begeleiding zijn er maximaal 8 deelnemers per workshop.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen in het Engels schrijft voor het werk.

Aanvangsniveau

vmbo/mbo/hbo, het startniveau van de training wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

Studiebelasting

De workshops duren een dagdeel (3 uur). Voor online oefenen adviseren wij een inzet van 1 uur per week. De deelnemer oefent op de plaats en tijd die hem het beste uitkomen.

Duur van de training

De training duurt 2 maanden. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld. Eventueel volgt er een derde (terugkom-)workshop. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

De leeromgeving staat drie maanden open, zodat er tijd is van tevoren eigen werk te uploaden en na afloop de eindmeting te maken. Na de training kan de leeromgeving tegen een kleine vergoeding voor een jaar open blijven staan, voor extra oefening en het raadplegen van de theorie.

Kosten

De prijs van de training is € 2850,- per groep (maximaal 8 deelnemers), inclusief drie maanden online coaching.Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

De prijs is inclusief lesmateriaal, ontwikkelkosten en reistijd. Er zijn geen bijkomende kosten. Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.