Taal op niveau met e-coaching menu

Handige tool voor meten schrijfvaardigheid


0-meting Nederlands

De online test Spelling en grammatica Nederlands bestaat uit 45 vragen. Je test je kennis van spelling, werkwoordspelling, zinsbouw, interpunctie en het herkennen van stijlfouten.

0-meting Engels

De online test Spelling en grammatica Engels bestaat uit 51 vragen. De deelnemer test de kennis van tijden, werkwoordvormen, woordkeuze, woordvolgorde, voorzetsels, uitdrukkingen en meer.

Wat betekent dit voor de score die de medewerker behaalt voor de 0-meting spelling en grammatica?

-    Een medewerker met opleidingsniveau mbo2/3 scoort minimaal 70%. (niveau B1)
-    Een medewerker met opleidingsniveau mbo4 scoort minimaal 80%. (niveau B2)
-    Een medewerker met opleidingsniveau hbo/wo scoort minimaal 90%. (niveau C1)

Medewerkers die lager scoren kunnen met behulp van de basiscursussen Correct Nederlands of English Spelling & Grammar hun schrijfvaardigheid Nederlands of Engels verbeteren tot het gevraagde niveau.

Bekijk onze online cursussen