Taal op niveau met e-coaching menu

Onze klanten / ROC Clusius College

'Docenten moeten minimaal hetzelfde niveau hebben dat we van onze studenten verwachten'

Door de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen moesten docenten van het Noord-Hollandse Clusius College kritisch naar hun eigen Nederlandse taalvaardigheid kijken. De directie van de school stelde dat leerkrachten minimaal hetzelfde niveau moeten hebben als wordt verwacht van de studenten. Dat betekende dat veel docenten hun kennis moesten opfrissen. Er werd gekozen voor de combinatie e-learning en klassikale workshops van Braint.

De klant

Het Clusius College verzorgt vmbo - en mbo-opleidingen op het gebied van plant, dier, groen, bloem, styling, ondernemen, voeding, recreatie, techniek, natuur en milieu. Het opleidingsinstituut heeft acht vestigingen in Noord-Holland en telt ruim 1500 mbo-studenten, ruim 3900 vmbo-scholieren en 690 medewerkers. In samenwerking met ROC Kop van Noord-Holland worden er onder de naam Onderwijsgroep Noordwest-Holland ook bedrijfsopleidingen, cursussen en contractwerk verzorgd.

De wens

In de zomer van 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen van kracht geworden. De wet beoogt 'een goede zichtbaarheid van het niveau van beheersing van de Nederlandse taal en het rekenen voor zowel de leerling als de leraar en de school'. Dat betekent dat tegenwoordig iedere opleiding ervoor moet zorgen dat studenten bij het verlaten van de school een bepaald eindniveau hebben. Deze fundamentele niveaus zijn vastgesteld door de commissie Meijerink en vergelijkbaar met de niveaus van het Referentiekader European Framework. Voor het Clusius College geldt dat de mbo-studenten van een niveau 4-opleiding het niveau 3F moeten behalen. Anne van de Graaf, projectleider ten tijde van het e-learningtraject: "Bij het Clusius College werd geconstateerd dat veel docenten het niveau 3F, dat van niveau 4-studenten wordt geëist, niet hebben. Daarom werd besloten om alle docenten een 0-meting te laten doen en aan de hand daarvan te bekijken welke bijscholing nodig was."

De oplossing

Van de Graaf was al bekend met Braint en bracht het Clusius College met hen in contact. "Ik weet wat Braint aanbiedt en wat ze kunnen, dat sloot goed aan op de wensen van het Clusius College. Vooral de gratis 0-meting sprak ons aan, naast de combinatie van klassikale workshops en het online thuis oefenen van de lesstof." Die combinatie van e-learning en klassikaal onderwijs wordt door Braint 'blended learning' genoemd. Het project werd niet direct door alle personeelsleden enthousiast onthaald, maar duidelijke uitleg over de reden en de aanpak, zorgde ervoor dat alle docenten het belang ervan inzagen. Tijmen Hoeve, docent Levensmiddelentechnologie, stond wel direct open voor de cursus van Braint: "Ik ben een docent die graag dingen leert en zich bewust is van het belang om jezelf te blijven ontwikkelen. Door de cursus werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt, ik had verwacht dat mijn basisniveau hoger zou zijn, maar ik heb de 0-meting ietwat onderschat. Daardoor kon ik wel aan alle workshops deelnemen en dat heeft me uiteindelijk veel gebracht. Ik heb bestaande kennis kunnen opfrissen en daarnaast nieuwe dingen geleerd." Het traject had behoorlijk wat impact op de docenten. Van de Graaf: "Iedereen moest thuis veel oefenen en de cursus werd afgesloten met een eindmeting. Het Clusius College koos ervoor om consequenties te verbinden aan de uitkomst van de eindtoets. Van de Graaf: "We verwachten dat onze studenten niveau 3F halen, dan mogen we dat ook minimaal van onze docenten verwachten."

De resultaten

Ruim 150 medewerkers van het Clusius College volgden het blended e-learningtraject van Braint. Van hen rondde ruim 80 procent de cursus af. Anke van Kruijssen, teamleider op de vestiging in Hoorn, merkt duidelijk verschil na de cursus. "Er worden minder fouten gemaakt in de geschreven communicatie. Zowel intern als extern. Natuurlijk is het lastig te meten, maar we merken dat docenten zich nu meer bewust zijn van het belang om op de hoogte te zijn van de Nederlandse spelling- en grammaticaregels. Zeker als we dat ook van onze studenten verlangen." Het traject heeft in haar ogen een belangrijk bewustwordingsproces op gang gebracht. Ook Hoeve is zeer te spreken over de training en dan met name de vorm. "Eigenlijk zou deze opzet, klassikale lessen in combinatie met thuis oefenen, ook voor mijn studenten goed zijn. In feite wordt door het thuis oefenen de les al voorbereid, zodat er klassikaal gerichte vragen over de lesstof kunnen worden gesteld. Ik merkte dat de workshops heel interactief waren, er was geen ruimte om achterover te leunen en alleen te luisteren. Er werd verwacht dat we daadwerkelijk participeerden in de lessen." Van Kruijssen en Van de Graaf vonden de samenwerking met Braint prettig. Beiden roemen de korte communicatielijnen en bereikbaarheid van het e-learninginstituut. "De kwaliteit van de docenten is heel hoog, ze leveren maatwerk en de feedback naar de leidinggevenden was goed", zegt Van Kruijssen. "Onze wensen en behoeften werden duidelijk in kaart gebracht en daarop werd het aanbod afgestemd."