nederlands turks duits russisch spaans engels

Foutieve beknopte bijzin


Een beknopte bijzin is een bijzin zonder onderwerp, persoonsvorm en gezegde. Bijvoorbeeld:
•   Wachtend op de bus, kusten zij elkaar.
 
Het onderwerp in de eerste zin (bijzin) moet hetzelfde zijn als dat van de hoofdzin. In het bovengenoemde voorbeeld is dit zo:
•   Terwijl ze wachtten op de bus, kusten zij elkaar
 
Als het onderwerp in de hoofdzin niet overeenkomt met het denkbeeldige onderwerp in de bijzin, spreken we van een foutieve beknopte bijzin. Voorbeelden hiervan zijn:
•   Na koffie gedronken te hebben, reed de bus verder.
= Hier staat letterlijk: Nadat de bus koffie gedronken had ...
 
•   Bijgaand sturen wij u een kopie van het contract.
= Hier staat letterlijk: Terwijl wij bijgaan ...