• Online begeleiding door taalcoach
  • Ontwikkeld vanuit jarenlange onderwijservaring
  • 88% rendement*
  Meer informatie

  Hoe werkt het?

  Iedere deelnemer aan een e-learning cursus van Braint heeft een personal coach. Deze monitort de deelnemer gedurende de hele cursus: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de cursus behandeld zijn.

  De communicatie met de taalcoach verloopt tijdens de cursus via de coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staat de planning, instructies en feedback van de taalcoach en is er gelegenheid voor online communicatie met de taalcoach.

  *Op basis van 283 deelnemers in de periode van 1 januari 2012 tot 1 juli 2014.

  • Mix van online en klassikaal
  • Online begeleiding door taalcoach
  • Invulling in overleg met opdrachtgever
  Meer informatie

  Hoe werkt het?

  Met deze training verhoogt de medewerker de kwaliteit en effectiviteit van e-mails en andere geschreven stukken. Aandachtspunten hierbij zijn, naast het correct gebruik van het Nederlands en het structureren van informatie, het formuleren van de kern van een vraag en het daarbij te geven antwoord. Deze training is een combinatie van workshops en een e-learning cursus spelling, grammatica en formuleren. Braint stelt per deelnemer een individueel traject samen op basis van het taalniveau.

  Braint beoordeelt het taalniveau van deelnemers door middel van:
  - een online 0-meting
  - drie recent geschreven e-mails

  Op basis van het gemeten taalniveau stelt Braint per deelnemer een individueel traject samen:
  - een e-learning cursus van een of twee maanden
  - online coaching gericht op de schrijfpraktijk
  - een, twee of drie workshops van elk een dagdeel
  - een online eindtoets om de progressie te meten

  De e-learning cursus bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. Deze opdrachten zijn afgestemd op de onderwerpen van de workshops. Het traject is verdeeld in niveaus. De kennis van het ene niveau heb je nodig voor de onderwerpen van het volgende niveau. Op deze manier zie je snel je zwakke punten en daar kun je extra op trainen. De onderwerpen zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework. Het doel van het e-learning traject is om individuele achterstanden weg te werken, zodat iedereen een gelijk startniveau heeft voor de workshops.

  Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze monitort de deelnemer gedurende de hele training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de training behandeld zijn. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands

  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt tijdens de training via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  In workshop 1 leren de deelnemers kritisch te kijken naar teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Met name fouten in de spelling van werkwoorden komen hierin aan de orde. In workshop 2 gaan de deelnemers aan de slag met het actief formuleren van zinnen waarbij aandacht wordt besteed aan zinsopbouw en de rol van interpunctie. Zij worden zich ervan bewust dat een zin kort en krachtig moet zijn. In workshop 3 wordt gekeken naar de opbouw van een tekst: opbouw van een alinea en samenhang tussen alinea's. Ook komen het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde. De opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan op de schrijfpraktijk van de deelnemers en zijn erop gericht dat de deelnemers leren een vraag schriftelijk effectief te beantwoorden in een taal die aansluit bij de doelgroep.

  • Een medewerker vraagt een 0-meting aan
  • Braint geeft feedback op het resultaat
  • en vrijblijvend advies voor het vervolg
  Gratis
  Meer informatie

  Hoe werkt het?

  Met een koppeling in uw e-learning omgeving, personeelspagina of portal is de gratis 0-meting Nederlands of Engels eenvoudig bij Braint aan te vragen. U kunt hiervoor bij Braint over een eigen pagina beschikken. Klik hier voor een voorbeeld.

  • De medewerker vraagt een 0-meting aan bij Braint.
  • Braint mailt de inloggegevens voor de 0-meting aan de deelnemer.
  • De deelnemer maakt de 0-meting (in ca. 25 minuten).
  • De taalcoach mailt het resultaat en geeft een advies voor een vervolgcursus.

  Het gebruik van de 0-meting is gratis. Als u een medewerker een cursus Nederlands of Engels wilt laten volgen, kunt u hem of haar aanmelden voor een van onze vervolgcursussen.